VERDİĞİ DERSLER

1.Kentleşme Politikası

2.Çevre Sorunları ve Politikaları

3.Yerel Yönetimler

4.Kamuda Stratejik Yönetim

5.Kamu Personel Yönetimi

6.Halkla İlişkiler