MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Tarihten- Tarihe Yer Kurum/Kuruluş Pozisyon Açıklama
1989-1994 Sivas-Türkiye Sivas Belediyesi Altyapı Müdürü
1994-2003 Sivas-Türkiye Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Görevlisi
2003-2004 İstanbul-Türkiye T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı
2004-2005 Ankara-Türkiye T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Daire Başkanlığı dönemimde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin ön görüşme, hazırlık ve pilot çalışmasında (Kazan ilçesinde) proje lideri olarak görev yapmıştır. Yine bu dönemde ilk defa, Kültürel Faaliyetler İstatistikleri ile Medya İstatistiklerinin tasarımını yapmış ve yıllık istatistikler olarak uygulamaya konulmasını sağlamıştır. İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde dernekler veritabanı çalışmasında DİE adına proje liderliği görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Devlet Denetleme Kurulu nezdinde başlatılan ve DİE’ye tevdi edilen Türkiye’de Yabancıların Gayri Menkul Alımları konulu raporun hazırlanmasında ekip başkanı olarak görev almıştır. 12 ayda tamamlanan rapor DDK’ya sunulmuştur.
2005-2008 Ankara-Türkiye T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Stratejik Planlama bağlamında TUİK pilot kurumlar arasında yer almıştır. Bu çerçevede Kurumun Stratejik Planı ile Performans Programı’nın yapılmasında ekip liderliği görevi üstlenmiş ve söz konusu çalışmalar tamamlanarak DPT’nin Strateji Geliştirme Başkanlığı sayfasında yayınlanmıştır. İyi bir çalışma olması nedeniyle de diğer kurumlar tarafından rehber döküman olarak değerlendirilmiştir.
2006-2007 Paris-Fransa OECD Danışman 27-30 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen II.Dünya İstatistik Formu’nun hazırlık çalışmalarında danışman ve ülke koordinatörü olarak görev yapmıştır.
2007-2008 Ankara-Türkiye T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı 5018 sayılı yasa çerçevesinde Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe ve İç Kontrol Süreçlerinin Yönetimi ile Yönetim Bilgi Sistemi’ne ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Konuyla ilgili bir izleme yazılım programı tamamlanmıştır. Beşer yıllık dönemleri kapsayan ve 2007-2011 yılları için ilk defa uygulamaya konulan Resmi İstatistik Programı ile izleme sisteminin tasarımını yaparak sistemleşmesine öncülük etmiştir. Böylece tüm kurum ve kuruluşların istatistiklerinin tek çatı altında toplanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sağlanarak, söz konusu alandaki ulusal ve uluslararası güvenin yükselmesi sağlanmıştır.
2008-2011 Ankara-Türkiye T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 5018 sayılı yasa çerçevesinde Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe ve İç Kontrol Süreçlerinin Yönetimi ile Yönetim Bilgi Sistemi’ne ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bakanlığın Stratejik Planı ile Performans Programının hazırlanmasında liderlik yapmıştır. Ayrıca Bakanlığın İç Kontrol Sisteminin kurulması ve izlenmesi sürecinde tüm çalışmalara öncülük etmiş ve proje liderliğini yürütmüştür. Bakanlığın Yatırım Programı Bilgi Sistemi’nin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde liderlik yapmıştır.
2011-2013 Ankara-Türkiye T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Personel Bilgi Sistemi ve Dış İlişkiler Bilgi Sistemi’nin analiz edilmesi ve yazılım mimarisinin kurgulanması süreçlerinde ekip liderliği yapmıştır. Özellikle Dış İlişkiler Bilgi Sistemi’ni ilk defa kurgulayarak ve bizzat tasarlayarak tamamlanmasını ve uygulamaya konuşmasını sağlamıştır. Ayrıca Elektronik Belge Yönetim Sisteminin tamamlanmasında ve 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla uygulamaya konulmasında öncülük etmiş ve bölge müdürlükleri ile Bakanlığın bağlı kuruluşu olan DSİ ile elektronik ortamda resmi yazışmaya geçilmesini sağlamıştır.
2013- Bartın-Türkiye Bartın Üniversitesi İİBF Dekanı Şubat 2013 ile Nisan 2014 arası.
Haziran-Ağustos 2013 Rotterdam-Hollanda Erasmuss Üniversitesi Prof. Dr. Mark vanTwist’in gözetmenliğinde Ombudsmanlık konusunda bir araştırma yürütmüştür. Bu çalışma kapsamında Hollanda Ulusal Ombudsmanı Alexander Brenninkmeijer ve Rotterdam Yerel Ombudsmanı Anne MiekeZwaneveld ile mülakatlargerçekleştirmiştir.
2013-2014 Bartın-Türkiye Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ekim 2013 ile Nisan2014 arası. Bu dönemde, aynı zamanda Üniversitelerarası Kurul’da, üniversite temsilcisi olarak yer almıştır.
2014 Ankara-Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Nisan-Ağustos 2014 dönemi.
Eylül 2014- Ankara-Türkiye TUBİTAK Başuzman Araştırmacı Eylül 2014’te göreve başlamıştır.