İSTEMEM

Yaşarken hatırımı sormayacaksan

Musalla taşıma gelme! İstemem

Gönlümdeki yaraları sarmayacaksan

Mezarıma güller serme! İstemem

 

Derdime bir çare bilmeyeceksen

Hekimlere haber salma! İstemem

Akan göz yaşımı silemeyeceksen

Boşuna saçlarını yolma! İstemem

 

Aydınlıkta günüme doğmayacaksan

Beni karanlıkta sevme! İstemem

Huzur olup kalbime dolmayacaksan

Yüreğime hüzünler serme! İstemem

 

Sözümü bal ile kesmeyeceksen

Nefretini aşikar etme! İstemem

Umut olup şafağımda esmeyeceksen

Gamlı baykuş misali ötme! İstemem

0
Shares