İSTEMEM

Yaşarken hatırımı sormayacaksan

Musalla taşıma gelme! İstemem

Gönlüne sevgimi koymayacaksan

Mezarıma güller serme! İstemem

 

Sancıma bir çare olmayacaksan

Hekimlere haber salma! İstemem

Akan göz yaşımı silemeyeceksen

Boşuna saçlarını yolma! İstemem

 

Güneş olup günüme doğmayacaksan

Beni karanlıkta sevme! İstemem

Huzur olup kalbime dolmayacaksan

Yüreğime hüzünler serme! İstemem

 

Sözümü bal ile kesmeyeceksen

Nefretini aşikar etme! İstemem

Umut olup ruhumda esmeyeceksen

Gamlı bülbül misali ötme! İstemem

0
Shares