KISA ÖZGEÇMİŞ

certli1965 yılında doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı.

1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1988’de buradan mezun oldu.

1989 yılında Sivas Belediyesi’nde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı ve şehrin atıksu ve içmesuyu altyapı inşaatının yapım sürecinde hem mühendis ve hem de altyapı müdürü olarak görev aldı.

1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda, “Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Sürecinde Kent Ölçeğinin Önemi ve Türkiye Örneği” konulu teziyle almaya hak kazandı.

2003 yılı sonlarında Türkiye İstatistik Kurumu’nda (Devlet İstatistik Enstitüsü), İstanbul Bölge Müdür Vekilli olarak göreve başladı. Aynı kurumda, 2004-2005 döneminde Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanı, 2005-2008 döneminde ise Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yılları arasında OECD Merkez Ofisinde (Paris) bir yıl süreyle danışman olarak çalışmıştır.

2008-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılı Kasım ayından itibaren, 4 Temmuz 2011 tarih ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmiş olup Şubat 2013 dönemine kadar bu görevi yürütmüştür

2013 yılında profesörlük unvanını almış ve Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanmıştır. Yine aynı yıl  rektör yardımcılığı görevine de atanmış ve 2014 yılı Mayıs ayına kadar her iki görevi birlikte yürütmüştür.

2014 yılı içinde belirli bir süre vekaleten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmış olup Eylül 2014 döneminden itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü’nde Başuzman Araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Bugüne kadar kentleşme, yerel yönetimler ve çevre sorunlarının yanı sıra engelli nüfus ve ombudsmanlık  konularında çoğu tek yazarlı olmak üzere 4 kitabı, 16 makalesi ve çok sayıda bildiri ve raporu yayımlanmış bulunmaktadır.