BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ

-17-19.10.2007 tarihleri arasında, TMMOB tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Yerel Yönetimler Sempozyumu Danışma Kurulu üyeliği.

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi Danışma Kurulu üyeliği.

-Türk İdare Dergisi’nde bilimsel hakem kurulu üyeliği (İçişleri Bakanlığı),

-2008 İstatistik Araştırma Sempozyumu hakem kurulu üyeliği (Türkiye İstatistik Kurumu),

-Bilgi Toplumu Stratejisi, Dönüşüm Liderleri Kurulu üyeliği (Devlet Planlama Teşkilatı),

– Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi Danışma Kurulu üyeliği.

-Etik Kurulu Üyeliği (Çevre ve Orman Bakanlığı),

-17-19.10.2007 tarihleri arasında, TMMOB tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Yerel Yönetimler Sempozyumu Danışma Kurulu üyeliği,

-İçişleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen KDRP’nin (Kırsal Kalkınma ve Rehabilitasyon Projesi) Yönlendirme Komitesi’nde komite üyesiliği,

-Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) parasal desteği ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (HÜNEE) tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması’ Yönlendirme Komitesi üyeliği,

-Avrupa Birliği (AB) desteği ile (HÜNEE) tarafından yürütülen  ‘Ulusal Anne Ölümleri Projesi’ Yönlendirme Komitesi üyeliği.